Opleiding, bijscholing en inspiratie voor koorleiders

Dirigeren leer je bij de Dirigentenwerkplaats Utrecht!

Vanuit onze bevlogenheid voor koormuziek en toewijding aan een prachtige sector, zetten we onze energie, kennis en ervaring in op de ontwikkeling van de koorleider in Utrecht en in Nederland. Dat doen we samen met andere partijen vanuit de overtuiging dat we daarmee meer dirigenten en koren kunnen bedienen en zo bijdragen aan een vitale en dynamische koorwereld.

 

We zijn een klein team maar steken samen met bevlogen en kundige docenten veel energie en enthousiasme in het inspireren en de ontwikkeling van de koorleider. Zodat die met meer vertrouwen kennismaakt, verdiept, verbreedt, vernieuwt en het avontuur aangaat. We willen koorleiders empoweren, prikkelen en uitdagen en organiseren voor dirigenten van elk niveau de meest uiteenlopende activiteiten*:         

  • Cursussen: bijv. de Basiscursus Vocal Pop & Jazz, de Oriëntatiecursus Koordirectie of de arrangeercursussen
  • Masterclasses: bijvoorbeeld met de Utrechtse Studentencantorij en met Dekoor
  • Opleidingen: de Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO, modulaire opzet) 
  • Ateliers: bijvoorbeeld Open-Singing of Baltische koormuziek
  • Online Dirigentencafé
  • Individuele lessen/coaching (ook online)

Bekijk ons volledige dirigentenaanbod hier.

 

* De activiteiten vinden zoveel mogelijk live plaats. Omdat hierbij vaak sprake is van samen zingen houden we ons aan de richtlijnen van Koornetwerk Nederland en richten we ons op de voorschriften die bij conservatoria gelden. We hebben een eigen protocol opgesteld voor lessen en leeractiviteiten dat we deelnemers toesturen. 

actueel

Mecenas steunt componisten en amateurkoren met nieuwe composities

Een particuliere opdrachtgever (ze blijft graag anoniem), zelf koordirigente, besloot componistes in coronatijd te steunen door hen een opdracht te geven om korte, goed zingbare composities te maken voor de vele amateurkoren die ons land rijk is. Zij riep de hulp in van Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van componisten. Ze vroeg componistes rekening te houden met de mogelijkheden en verwachtingen van amateurzangers, zodat de muziek goed uitvoerbaar is en plezierig om aan te werken. Er is bladmuziek en er zijn oefenbestanden en voorbeeldopnames waar je als koordirigent tijdelijk gratis over kunt beschikken i.v.m. corona. Een bijzonder en zeer welkom initiatief waar je als dirigent je voordeel mee kunt doen! Zie https://dutchchoirmusicnow.nl

 

Bijdrage scholingsgelden voor professionele koordirigenten via PPO

Het Platform ACCT (arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst)* stelt voor vier jaar OCW-gelden beschikbaar die ingezet kunnen worden voor na- en bijscholing. Dat gebeurt via het programma Permanente Persoonlijke Ontwikkeling (PPO) dat in oktober door de minister is gelanceerd en waarvoor 4 miljoen euro beschikbaar is. 

Ook als koordirigent kom je er voor in aanmerking. Vanuit PPO wordt 1/3 (en maximaal 2/3) van het scholingsgeld voor je vergoed met een maximum van € 2.000. En wellicht wil je koor op deze manier ook een steentje bijdragen aan je ontwikkeling! 

Voor meer informatie zie: https://werktuigppo.nl/ppo-aanvraag

 

*PACCT is een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.