Opleiding, bijscholing en inspiratie voor koorleiders

actueel

Inschrijving geopend Kurt Thomas Cursus 5-10 juli 2021 

De HKU en de Dirigentenwerkplaats Utrecht organiseren in 2021 de Kurt Thomas Cursus samen. Je kunt meedoen op 3 verschillende niveaus, in diverse bezettingen en in verschillende genres. Lees verder

  

Subsidie voor individuele zzp’ers (waaronder dirigenten) die werken in cultuurparticipatie of -educatie – bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het geld is bedoeld om zzp’ers bij te scholen, vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren, of nieuwe vaardigheden op te doen. Lees verder: deze website.

Dirigeren leer je bij de Dirigentenwerkplaats Utrecht!

Vanuit onze bevlogenheid voor koormuziek en toewijding aan een prachtige sector, zetten we onze energie, kennis en ervaring in op de ontwikkeling van de koorleider in Utrecht en in Nederland. Dat doen we samen met andere partijen vanuit de overtuiging dat we daarmee meer dirigenten en koren kunnen bedienen en zo bijdragen aan een vitale en dynamische koorwereld.

 

We zijn een klein team maar steken samen met bevlogen en kundige docenten veel energie en enthousiasme in het inspireren en de ontwikkeling van de koorleider. Zodat die met meer vertrouwen kennismaakt, verdiept, verbreedt, vernieuwt en het avontuur aangaat. We willen koorleiders empoweren, prikkelen en uitdagen en organiseren voor dirigenten van elk niveau de meest uiteenlopende activiteiten*:         

  • Cursussen: bijv. de Basiscursus Vocal Pop & Jazz, de Oriëntatiecursus Koordirectie of de arrangeercursussen
  • Masterclasses: bijvoorbeeld met de Utrechtse Studentencantorij en met Dekoor
  • Opleidingen: de Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO, modulaire opzet) 
  • Ateliers: bijvoorbeeld Open-Singing of Baltische koormuziek
  • Online Dirigentencafé
  • Individuele lessen/coaching (ook online)

Bekijk ons volledige dirigentenaanbod hier.

 

* De activiteiten vinden zoveel mogelijk live plaats. Omdat hierbij vaak sprake is van samen zingen houden we ons aan de richtlijnen van Koornetwerk Nederland en richten we ons op de voorschriften die bij conservatoria gelden. We hebben een eigen protocol opgesteld voor lessen en leeractiviteiten dat we deelnemers toesturen.