Online repeteren: werken aan repertoire

Titel: Stemgroeprepetities

Deze tip komt van: Marcella van der Heijde

Beschrijving: Bij een van mijn gemengde koren van 45 leden repeteer ik om buurten een uur per stemgroep. We studeren op deze manier ook nieuw repertoire in. De dirigent heeft vooraf van van de pianist de ingespeelde begeleidingspartij gekregen en heeft alle stemmen zelf los over elkaar ingezongen en speelt dit af via share sound. Het koor en de stemgroep heeft zo toch het gevoel ‘ het koor’ te horen en niet enkel tegen een beeldscherm alleen te zingen. Iedere stemgroep heeft een uur 1 op 1 aandacht van de dirigent en we werken zo door nieuw repertoire. 

Titel: Starten met een nieuw lied

Deze tip komt van: Annemiek van der Ven

Beschrijving: Luister samen naar het lied, terwijl iedereen de bladmuziek voor zich heeft en een vragenlijst ernaast, met bijvoorbeeld onderstaande vragen:

- Wat is de vorm van het lied? (Couplet/refrein en/of hoeveel maten per zin?)

- Wie heeft de melodielijn? Wisselt de melodielijn naar een andere partij?

- Wat is een lastige passage voor jouw stemsoort?

- Tik de puls eens mee: waar wordt dat lastig? Komt dat door vertragingen of versnellingen of ligt dat aan iets anders?

- Etc.

Titel: Partijrepetitie d.m.v. duet

Deze tip komt van: Ruben Smits

Beschrijving: Laat op een goed moment in het repetitieproces één van de zangers instellen en hun partij zingen. De andere zangers zingen hun eigen partij en zingen zo dus een meerstemmig duet. Ook leren zij de voorgezongen partij - en daarmee de muziek - beter kennen. Jij als dirigent geeft daarna feedback op de zang van deze persoon. Dat voelt heel persoonlijk, maar de hele groep leert over intonatie, frasering, uitspraak of andere dingen die je opvallen. Bijkomend voordeel: de zangers zijn extra gemotiveerd om goed op  de muziek te studeren zodat ze het solo kunnen.

Titel: Uitdagen

Deze tip komt van: Meija Blok

Beschrijving: 

1. Bij iedere stemgroep- repetitie zijn de andere koorleden van harte welkom bij mij. Zij krijgen bij iedere inzet hun aanvangstoon, en zingen dan hun eigen partij.

2. Zing kriskras door de partituur heen, stukje met de bassen, dan een (halve) regel met de alten, is voor de dirigent ook een leuke uitdaging!

3. Als de partij er al behoorlijk inzit, kun je als dirigent stukjes niet meezingen - jezelf als het ware even op 'mute' zetten. Het fijne aan dit alles is dat het niet confronterend is, alleen voor de zanger zelf.

4. Vraag één van de koorleden regisseur te zijn, scheelt een hoop geregel.