over de stichting

In de afgelopen 10 jaren is in Utrecht een breed aanbod aan opleidingen, cursussen en studiedagen op het gebied van koordirectie ontwikkeld. Vanaf september 2019 wordt dit georganiseerd door de landelijke stichting De Dirigentenwerkplaats Utrecht,  die zich tot doel stelt om het aanbod nóg meer te laten aansluiten bij de vragen en wensen vanuit de koorwereld. 

 

Voor de moderne koordirigent is het belangrijk dat ook koorzangers zich voortdurend kunnen ontwikkelen en dus steeds bekwamer worden in koorzang. Als dirigent hanteer je  werkvormen waarbij koorzangers zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor goed musiceren. Je hebt een visie op koorzang als maatschappelijk fenomeen en zoekt samenwerking met collega's, met andere ensembles en met andere kunstrichtingen. Deze visie op de moderne koordirigent wordt overgebracht in de lessen en de andere activiteiten van De Dirigentenwerkplaats Utrecht.

 

Vrijdag is de dag waarop koordirigenten uit het hele land elkaar in Utrecht kunnen ontmoeten om hun vaardigheden te vergroten of om ideeën, inspiratie of nieuwe inzichten op te doen. De Dirigentenwerkplaats Utrecht doet meer dan opleiden: zij levert maatwerk aan elke dirigent die up-to-date wil blijven van nieuwe ontwikkelingen in de koorwereld, aangesloten wil zijn bij het netwerk van koren en dirigent en zich modern koordirigent wil (blijven) noemen.

Het stichtingsbestuur

  • Matthijs Overmars (voorzitter)
  • Peter van den Esschert (penningmeester)
  • Marcella van der Heijde-Keijzer (secretaris)
  • Martine Spanjers (lid)
  • Ruut te Velthuis (lid)